ΛΙΣΤΑ E – MAIL

Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η επικοινωνία μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών υποστηρίζεται από μια ιδιαίτερη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing-list). Η διεύθυνση της λίστας είναι:

eem_members@lists.auth.gr

Η γενική επικοινωνία μεταξύ των φίλων και μελών της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών υποστηρίζεται από μια λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing-list). Η διεύθυνση της λίστας είναι:

eem@lists.auth.gr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προκειμένου να διαγραφεί κάποιο μέλος από τη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να στείλει e-mail στη διεύθυνση

leontios@auth.gr με κείμενο τη φράση: unsubscribe eemlist