Ιούνιος 2019

Call for Works για τις ISCM WMD 2020 στη Νέα Ζηλανδία 21.4.2020 – 30.4.2010

Στη συνέχεια παρατίθεται ο σύνδεσμος για το Call for Works για τις ISCM WMD 2020 στη Νέα Ζηλανδία 21.4.2020 – 30.4.2010

https://www.iscm.org/activities/wmds/iscm-wmd-2020-new-zealand

καθώς και συνημμένα η ειδική ανακοίνωση για Call for Works.

Η συμμετοχή στο Call for Works ISCM 2020 αναφέρεται στην υποβολή το πολύ μέχρι τεσσάρων έργων ανά συνθέτη, το κάθε ένα σε διαφορετική κατηγορία, όπως αυτές περιγράφονται στο Call for Works 2020.